Technológie 

Firma VST, s.r.o. je vybavená nasledovným strojným parkom:

- sústruhy do priemeru obrobku 600 mm a dĺžky 2 m
- frézky s číslicovým odmeriavaním a nástrojárske frézky
- CNC frézka s 3D programovaním 
- karusel s odmeriavaním do priemeru obrobku 1000 mm
- horizontka s číslicovým odmeriavaním do rozmeru obrobku 1000x1000x1000 mm
- brúsky nagužato a naplocho, ostrobrúska

pracoviská:

- novovybudovaná striekareň farieb do rozmeru farbených dielcov cca 1 m x1 m x1 m
- zvarovňa /MIG, acetylén, plazmová ručná rezačka do hrúbky materiálu 25 mm/
- aplikačné stredisko mikroelektroniky 
- kontrolné pracovisko produkcie vybavené s meracím stĺpom TESA do 900 mm
 

         

Striekareň farieb                                                            Meracie pracovisko